Η εταιρεία μας, σας διευκολύνει να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε, δεχόμαστε έως και 12 δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα και για την αγορά του αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει.
 
Με την επίσκεψη σας σε μία από τις εκθέσεις μας, θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε εύκολα και απλά να αποκτήσετε το αυτοκίνητο της αρεσκείας σας. Με ή χωρίς προκαταβολή, με ύψος και διάρκεια δόσεων που ταιριάζει στις ανάγκες σας, η AUTOBESIKOS με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους πελάτες της, προσφέρει και εναλλακτικό τρόπο αποπληρωμής του αυτοκινήτου τους.
 
Για οχήματα έως ενός έτους προσφέρουμε την δυνατότητα αποπληρωμής τους με ή χωρίς προκαταβολή και με έως 72 μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο 6,25%.
Υπολογισμός Μηνιαίας Δόσης

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μηνιαίων δόσεων για να υπολογίσετε το ποσό που θα αποπληρώνετε κάθε μήνα για το αυτοκίνητο σας. Εισάγετε τις απαιτούμενες τιμές όπως την τιμή του αυτοκινήτου, το επιτόκιο, την περίοδο αποπληρωμής και την ενδεχόμενη προκαταβολή. Κατόπιν πατήστε το κουμπί για να υπολογιστεί η μηνιαία δόση και το ποσό των τόκων.

Τιμή Αυτοκινήτου *

Επιτόκιο *

%

Περίοδος (μήνες) *

Προκαταβολή

Μηνιαία Δόση

-

Ποσό Τόκων

-

Τελικό Ποσό

-

Έξοδα φακέλου και λοιπά έξοδα γιια την έκδοση του δανείου δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό και αποτελεί μια εκτίμηση μόνο. Ο υπολογισμός των δόσεων γίνεται από την εφαρμογή αυτή για να έχετε μόνο μια εκτίμηση. Αν θέλετε το ακριβές ποσό της μηνιαίας δόσης και των πληροφοριών δανεισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης, είναι:
  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των 2 τελευταίων ετών, ή εναλλακτικά, φορολογικών δηλώσεων
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ)
  4. Απόδειξη μισθοδοσίας εντός τριμήνου (σε περίπτωση μισθωτών)
Επίσης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης επικυρωμένης από την Αστυνομία.
Copyright © 2022. All rights reserved.