ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ AUTOBESIKOS

Η εταιρεία μας, σας διευκολύνει να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε, εφαρμόζοντας ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης.
Με την επίσκεψη σας στην έκθεση μας, θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε εύκολα και απλά να αποκτήσετε το αυτοκίνητο της αρεσκείας σας. Με ή χωρίς προκαταβολή, με ύψος και διάρκεια δόσεων που ταιριάζει στις ανάγκες σας, η AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους πελάτες της, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αποπληρωμής του αυτοκινήτου τους.
Για οχήματα έως ενός έτους προσφέρουμε την δυνατότητα αποπληρωμής τους με ή χωρίς προκαταβολή και με έως 72 μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο 6,25%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης, είναι:
  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των 2 τελευταίων ετών, ή εναλλακτικά, φορολογικών δηλώσεων
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ)
  4. Απόδειξη μισθοδοσίας εντός τριμήνου (σε περίπτωση μισθωτών)
Επίσης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης επικυρωμένης από την Αστυνομία.
Back to top